top of page

โรคอัลไซเมอร์ Alzheimer's Disease

Old and Young

Alzheimer's Disease

อัลไซเมอร์ เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมองซึ่งมักพบในผู้สูงอายุ โดยไม่ใช่ความเสื่อมตามธรรมชาติเพราะผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องเป็นอัลไซเมอร์ทุกคน แต่เป็นความเสื่อมที่เกิดจากโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เบต้า-อะไมลอยด์ (beta-amyloid) ชนิดไม่ละลายน้ำซึ่งเมื่อไปจับกับเซลล์สมองจะส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมและฝ่อลง รวมถึงทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเสียหายจากการลดลงของสารอะซีติลโคลีน (acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งผลโดยตรงกับความทรงจำ 

การสะสมของเบต้า-อะไมลอยด์ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองค่อยๆ ลดลง เริ่มจากสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (hippocampus) ที่มีบทบาทสำคัญในการจดจำข้อมูลใหม่ๆ เมื่อเซลล์สมองส่วนนี้ถูกทำลาย ผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องความจำโดยเฉพาะความจำระยะสั้น จากนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจะแพร่กระจายไปสู่สมองส่วนอื่นๆ และส่งผลต่อการเรียนรู้ ความรู้สึกนึกคิด ภาษา และพฤติกรรม

แนวทางการรักษาโรคอัลไซเมอร์ด้วยเครื่องกระตุ้นสมอง Deep TMS

 

Deep TMS เป็นการเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในหมวกแล้วส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคล้าย MRI ผ่านกระโหลกศรีษะไปยังตำแหน่งของสมองที่ต้องการปรับการทำงาน สนามแม่เหล็กจะเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ประสาทในบริเวณนั้น ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ เครื่อง Deep TMS จะช่วยปรับการทำงานของสมองส่วน Bilateral PFC, Temporal and Parietal Cortexช่วยในเรื่อง cognitive functionให้ดีขึ้น

การรักษาด้วย Deep TMS ใช้เวลาเพียง 20นาที วันละ 1 ครั้ง

โดยในช่วง Acute Phase หรือ 1 เดือนแรกควรทำต่อเนื่อง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จากนั้นแพทย์จะประเมินว่าต้องทำอีกกี่ครั้งและทิ้งระยะห่างอย่างไร โดยรวมจะทำทั้งหมด 16 ครั้ง แต่หากหายจากโรคก่อนก็หยุดการรักษาได้เลย ในกรณีที่จบคอร์สแล้วยังมีช่วงที่อาการไม่นิ่งอยู่บ้าง แพทย์อาจนัดมากระตุ้นเดือนละ 1-2 ครั้งเพื่อให้อาการคงที่ต่อเนื่อง 

โรคทางสมองเป็นโรคที่ควรได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด นอกจากจะทำให้อาการรุนแรงขึ้นแล้ว ผู้ป่วยมักทำอะไรลงไปโดยไม่มีสติ จึงควรเข้ารับการรักษาเพื่อเป็นทางที่ดีที่สุดค่ะ

bottom of page